החומר הנלמד 

רונן סימיאן, מחזיק מחשבון

פירוט הנושאים הנלמדים

 

מתמטיקה - 3 יחידות:
שאלון 801:

 • משוואות, גרפים (קריאה + בנייה), סדרות (חשבונית + הנדסית), גיאומטריה אנליטית (ישרים, משפט פיתגורס), טריגונומטריה (יישום במישור), סטטיסטיקה והסתברות.

שאלון 802:

 • אלגברה, חזקות, סדרות (כולל רקורסיה), בעיות גדילה
  ודעיכה, טריגונומטריה (יישום במישור + במרחב),
  סטטיסטיקה והסתברות (כולל התפלגות נורמלית).

שאלון 803:

 • בעיות מילוליות (תנועה + קנייה ומכירה) הכוללות שינויים
  באחוזים, גיאומטריה אנליטית (אורך ואמצע קטע, ישרים,
  ניצבים, מעגל + משיק למעגל), נגזרות ואינטגרלים
  (חדו"א) - כולל חישובי שטחים.

 

מתמטיקה - 4 יחידות:

שאלון 804:

 • פרק א': בעיות מילוליות (תנועה + קנייה ומכירה),
  גיאומטריה אנליטית, הסתברות.

 • פרק ב': גיאומטריה וטריגונומטריה במישור.

 • פרק ג': חדו"א (נגזרות ואינטגרלים) של: פונקציות טריגונומטריות, פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות הכוללות שורש ריבועי (כולל אי שיוויונים ריבועיים, רציונליים ואי-רציונליים).

שאלון 805:

 • סדרות (חשבונית + הנדסית), בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, טריגונומטריה במרחב.

 

מתמטיקה - 5 יחידות:

שאלון 806:

 • פרק א': בעיות מילוליות, סדרות ואינדוקציה, הסתברות.

 • פרק ב':  גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

 • פרק ג': חדו"א (נגזרות ואינטגרלים) של: פונקציות טריגונומטריות, פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות הכוללות שורש ריבועי (כולל אי שיוויונים ריבועיים, רציונליים ואי-רציונליים).

שאלון 07:

 • פרק א': וקטורים, טריגונומטריה במרחב, גיאומטריה אנליטית, מספרים מרוכבים

 • פרק ב': בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (בשילוב טריגונומטריה).

 

*******************************************************************************************************

מכינה לסטודנטים:

 • מספרים מרוכבים: חיבור, חיסור, כפל וחילוק מרוכבים, הצמוד, סדרות של מספרים מרוכבים, משפט דה-מואבר.  

 • לוגריתמים, פונקציות טריגונומטריות - זהויות ופתרונות כלליים.

 • חדו"א - נגזרות ואינטגרלים של: פונקציות פשוטות (נגזרת /אינטגרל מיידים), פונקציות טריגונומטריות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות מעריכיות, נגזרות של מנה ומכפלה, נגזרת של פונקציה מורכבת.

 • גיאומטריה אנליטית.

 

*******************************************************************************************************

פיזיקה - יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה:

 • מהירות ממוצעת, תנועה שוות מהירות, תנועה שוות תאוצה.

 • נפילה חופשית, זריקה אנכית, זריקה אופקית, זריקה משופעת.

 • כוחות וחוקי ניוטון (סוגי כוחות כולל חיכוך).

 • מתקף ותנע (כולל התנגשות אלסטית והתנגשות פלסטית).

 • מומנטים (עם ונגד כיוון השעון).

 

ביומכניקה:

 • ווקטורים.

 • עקומת מומנט של התנגדות, קו פעולת כוח, זוית ישום.

 • pully - עבודה עם גלגלת.

 • קינמטיקה - של קו ישר ושל תנועה סיבובית.

 • חוקי ניוטון ויישומן בתנועות הגוף.

 • כוח צנטרפוגלי, תנע זוויתי, תנע סיבובי.

 • תנועת גופים באוויר.

 • חוק מגנוס.

 • העברת תנע.

 

*******************************************************************************************************

מתמטיקה למנהלים - חדו"א:

 • אינטגרלים מידיים, כולל מעריכים רציונאליים.

 • אינטגרציה בחלקים (פונקציה קדומה).

 • אינטגרל לא מסוים, אינטגרל מסוים (נוסחת ניוטון-לייבניץ) וחישוב שטחים מורכבים.

 • נגזרות חלקיות מסדר ראשון ושני, כלל השרשרת, פונקציות סתומות.

 • מציאת נקודות קריטיות של פונקציה, כולל נק' אוכף.

*******************************************************************************************************

הכנה לפסיכומטרי:

פרק כמותי:

 • אחוזים, חזקות ושורשים, עצרת, פרופורציות, יחס.

 • ממוצע: חשבוני ומשוקלל.

 • קומבינטוריקה.

 • סטטיסטיקה והסתברות.

 • גיאומטריה: קווים ישרים, זוויות,משולשים, מרובעים
  ופוליגונים נוספים, מצולע משוכלל, מעגלים חוסמים
  וחסומים.

 • הנדסת המרחב: תיבה וקוביה, גליל, חרוט, מנסרה,
  פירמידה.

 • מערכת צירים.

 • בעיות מילוליות: בעיות דרך, בעיות הספק.

 • הסקה מתרשים או טבלה.

מבחן מימ"ד:

 • גיאומטריה, סדרות, משוואות, אי-שיוויונים,
  חזקות ושורשים, אחוזים, הסקה מתרשים או טבלה.

מבחן דפ"ר:

 • חיבור וחיסור אנכיים, חילוק ארוך, חיבור/חיסור/כפל/חילוק של שברים. שימוש בנוסחא [הספק שווה לעבודה חלקי זמן] או בנוסחא [דרך שווה למהירות כפול זמן]. בנוסף מלמדים על שברים מדומים ומעורבים, בניית משוואות בנעלם או ב-2 נעלמים. אחוזים, בעיות מילוליות, יחס, ממוצע וממוצע משוקלל, חזקות ושורשים.

 • באנלוגיות צורניות (צורות) יבחנו תפיסה צורנית, יכולת הכללה, יכולת הפשטה והיגיון בתחום הצורני. המבחן כולל סדרה של צורות המקיימת חוקיות מסוימת.

*******************************************************************************************************

פיזיקה - 5 יח"ל:

מכניקה:

 • קינמטיקה, דינמיקה, עבודה, אנרגיה והספק, מתקף ותנע, תנועות מחזוריות: מעגלית והרמונית, כבידה.

 • אלקטרומגנטיות:

 • אלקטרוסטטיקה, זרם חשמלי, שדה מגנטי, כא"מ מושרה.

 • קרינה וחומר:

 • אופטיקה גיאומטרית, גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, האטום והגרעין.

*******************************************************************************************************

תורת החשמל:

 • זרם ישר: מוליכות, מחלק זרם, מחלק מתח, הספק, חוק ג'אול

 • חיבור תאים בסוללה

 • אלקטרוססטיקה: שדה חשמלי, קיבול, אנרגיה בקבל, פוטנציאל חשמלי, קבלים.

 • מגנטיות: עוצמת שדה, השראה, שטף, חוק פאראדיי, השראות הדדית

 • זרם חילופין: זוית מופע, הספקים, מעדלי תהודה, שיפור מקדם הספק

 • המרת משולש-כוכב, הפסק תלת-פאזי

 • גשר ויטסטון

*******************************************************************************************************

תלמיד לומד בכיתה
משולמים וקוביות בשחור ולבן, גאלאגו
יד מקלידה על מחשב נייד, גאלאגו