שיעורים פרטיים במתמטיקה

שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות.

מתמטיקה לגילאי חטיבה, תיכון - כל יחידות הלימוד: 3 יח"ל, 4 יח"ל ו-5 יח"ל.

אלה כוללים את כל השאלונים ליחידות אלה:

שאלונים 801, 802, 803 עבור 3 יחידות

שאלונים 804 ,805 עבור 4 יחידות

שאלונים 806 ,807 עבור 5 יחידות

החומר כולל השלמת בגרות במתמטיקה לכל הרמות.

בנוסף אני מציע שיעורים פרטיים במתמטיקה בזמן חופשה מבית הספר -

למשל השלמת חומר חסר בחופש הגדול, וגם שיעורים אינטנסיביים לפני מבחנים במתמטיקה - מספר שיעורים ברצף (למשל שיעור של 3 שעות ברצף).

הדבר המומלץ הוא שיעורים הניתנים באופן קבוע - זמן רב לפני המבחן ולא שיעורים ברצף מספר ימים לפני המבחן, זאת על מנת לתת לחומר להיטמע ולשקוע, ובכדי לבנות בסיס חזק שעליו נוכל להמשיך וללמוד נושאים חדשים או את אותם נושאים לעומק. 

אני מציע גם שיעורי מתמטיקה לסטודנטים במכינה,  
ובחלק הכמותי לקראת הבחינה הפסיכומטרית. 

מחשבון, מתמטיקה